1937 nian xinan yimiao mizu qingyuan daibiao zaihu huodong shulun -- yi shenbao wei zhongxin de kaocha (A Discussion On The Movements Of Southwest Yi And Miao Ethnic Representatives In Shanghai In 1937: An Investigation Through Eports In The "shenbao")